สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2545-11-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
56 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับศูนย์การปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เปิดโลกการศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 23-24,30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources