งาน Major guidance and pins ceremony’ 2001

Published date
2544-01-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
24 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Major guidance and pins ceremony’ 2001 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี อาจารย์สุภาวดี นนทแก้ว รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources