พระอัครสังฆราช Archbishop Adriano Bernardini, Apostolic Nuncio เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2544-01-11
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Apostolic Nuncio, Archbishop Adriano Bernardini เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้ง 2 วิทยาเขต เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources