สัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้

Published date
2544-01-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2544 ณ ห้องวิมานบางพลี วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources