ประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2543

Published date
2543-01-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 ณ ห้อง D 21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ศ. น.พ. บุญสม มาร์ติน เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources