พิธีเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

Published date
2543-01-20
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นประธานในพิธีเปิดการ สัมมนาโครงการพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
หลักสูตร IT 100 เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543
ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources