ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา

Published date
2543-01-24
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์การปรึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 ณ บริเวณ King’s Lawn หน้าอาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources