สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเชาว์อารมณ์เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียน

Published date
2543-02-12
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์ส่งเสริมการเรียน ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเชาว์อารมณ์เพื่อความสำเร็จในชีวิตการเรียน โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัย อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources