สัมมนาเรื่อง Interpersonal relations at work and internship seminar

Published date
2543-02-26
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศึกษาศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง Seminar and workship Interpersonal relations at work and internship serminar โดย Prof. Dr. Gedaliahu H. Harel Technion Univ, Islael เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources