ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

Published date
2543-03-10
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2543
โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources