พิธีเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนภาคแรก ณ วิทยาเขตบางนา

Published date
2543-03-17
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
25 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีเป็นประธานพิธี
เปิดภาคการศึกษาแรก ณ วิทยาเขตบางนา (ภาคฤดูร้อน)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2543 โดยมีการปล่อยขบวนรถนักศึกษาจากหัวหมาก
ไปยังวิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources