ผู้บริหารวิทยาลัย College of Business and Economics, Asland, USA เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-04-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
Prof. Paul A . Sears, Dean, College of Business and Economics,
Ashland, USA เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2543 โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources