พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ AU - Krungsri Visa Electron สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-05-10
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และ ดร.จำลอง อติกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในโครงการ
AU - Krungsri Visa Electron สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2543 ณ วิทยาเขตหัวหมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
MOU
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources