รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-06-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ฯพณฯ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources