เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-06-21
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543
โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources