พิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ถนนบางนา-ตราด กม.26)

Published date
2543-06-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานร่วมกับ
คุณทิพย์สมาตย์ ณ เชียงใหม่ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ในพิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ถนนบางนา-ตราด กม.26)
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2543 ณ พลาซา อาคาร CL วิทยาเขตบางนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources