งานวันชาติฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-07-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันชาติฝรั่งเศส ประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย คณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources