ผู้บริหารศูนย์ภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-07-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารศูนย์ภาษาวัฒนธรรมและการศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง
สังกัดกรรมาธิการการศึกษาแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและร่วมปรึกษาโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543
ณ ห้อง VIP อาคารอัสสัมชัญ รศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก
โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources