พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-08-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2543 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources