ผู้บริหารจาก University of the West of England, UK เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-11-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้บริหารจาก University of the West of England,UK
ประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 ณ วิทยาเขตหัวหมาก
โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources