กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Thailand Marketing Research Society Silver Award To Assumption University 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Commencement exercises class XLVI 

  Assumption University (Assumption University, 2019)
 • Thumbnail

  Assumption Day 2018 

  Assumption University (2018-08-15)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more