งานศิษย์เก่าบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Telnet Science # 3 : Home Coming) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-02-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
69 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดงานศิษย์เก่าบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Telnet Science # 3 : Home Coming) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542
ณ บริเวณ King’s Lawn โดยมี ผศ. ดร. ประทิต สันติประภพ
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources