นิทรรศการ AU Books Fair

Published date
2542-02-18
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการ
AU Books Fair เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2542
ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200
โดยมีภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
เป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources