ประชุมกรรมการศิลปวัฒนธรรม มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

Published date
2542-05-17
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
1 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทยจัดประชุมกรรมการศิลปวัฒนธรรม
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ
ร.ศ. 200 โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources