ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา Loyola College, USA ณ สนามบินดอนเมือง

Published date
2542-05-21
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
10 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร. ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษา Loyola College, USA.
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2542 ณ สนามบินดอนเมือง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources