นักศึกษาปริญญาโทจาก Institutio Technologico Y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ประเทศเม็กซิโก เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-06-04
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักศึกษาปริญญาโทจาก Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ประเทศเม็กซิโก
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources