นิทรรศการนิเทศวิทยานิพนธ์

Published date
2542-06-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
23 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการนิเทศวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2542 ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาอาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources