รับบริจาคโลหิต

Published date
2542-07-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ชมรมไวท์คลับ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ชมรมไวท์คลับ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย
จัดรับบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2542 ณ ห้องนิทรรศการ
อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมีภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources