งานเลี้ยงแสดงความยินดี ผศ. ดร. ประทิต สันติประภพ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักบริหาร ประจำปี 2542

Published date
2542-10-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
30 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดี ผศ. ดร. ประทิต สันติประภพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณ
และยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักบริหาร ประจำปี 2542
จากคณะกรรมการการบริหารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2542
ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources