นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี

Published date
2542-10-28
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นายเอกสิทธิ์ วงศ์ฤทธิ์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และนายวรายุทธ ขจัดพาล
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าพบภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน
เอเซียอาคเนย์ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 19 ธันวาคม 2542
ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources