สัมมนาเรื่อง อีคอมเมิร์ซในหลักสูตรปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์

Published date
2542-11-03
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Trend and Technology Hall
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง อีคอมเมิร์ซในหลักสูตร
ปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542
ณ ไอที มอลล์ ฟอร์จูน ทาวน์ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources