สัมมนาเรื่อง Networking Academy Program Seminar มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-11-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
7 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาเรื่อง Networking Academy Program Seminar เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources