ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-11-27
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
9 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดพิธีปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต
วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี
เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภราดาอนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
และอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources