นางสาวสมรศรี ตระกูลหวังวีระ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ สำนักรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย แผน และ การประกันคุณภาพ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2560

Published date
2560
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
application/pdf
image/jpeg
Extent
1 Photo