สูตรแกงเลียงก้อน เสริมผักและใยอาหาร

Published date
2559-เมษายน-27
Resource type
Publisher
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
8 หน้า
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
เลขที่อนุสิทธิบัตร 13364 อสป/200-ข
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
แกงเลียงก้อน สูตรเสริมผักและใยอาหาร ตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ หอมแดง กระชาย พริกไทยดำป่น กุ้งแห้งป่น พริกขี้หนูสับละเอียด ฟักทอง ใบแมงลัก และกะปิ โดยเอาหอมแดงซอย กระชายหั่น ฟักทองชิ้นเล็ก และ ใบแมงลัก ไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส จากนั้น นำไปบดหยาบและผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนนำไปอัดเป็นก้อน จากนั้นทำการอบซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นรูปแบบใหม่ของเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมปรุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย รวมทั้ง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหารไขมันต่ำ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปให้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
Table of contents
Description
อนุสิทธิบัตรอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรฉบับนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 หมดอายุ ณ วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections