อมรา ศิริพงษ์ Another Part of My Life

Published date
2015
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (Jul - Aug 2015), 28-29
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ด้วยโปรไฟล์อันหลากหลายที่เราได้กล่าวไปจึงน่าจะบอกได้ว่า คุณส้ม-อมรา คืออีกหนึ่งในศิษย์เก่าอันน่าภาคภูมิใจของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) นั่นเอง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources