พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์

Published date
2018 Apr-July
Resource type
Publisher
AUAA PROFILE
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
4 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
AUAA PROFILE (Apr-July 2018), 22-25
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ดร.พรรณลักษณ์ ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า สิยเนื่องมาจากในโลกของธุรกิจ การตลาดดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึกต้องเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนให้แน่ใจ เพื่อที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการวางกลยุทธ์บนดิจิตอลแพลทฟอร์ม รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม การนำไปปฏิบัติ และการวัดผล ดังนั้น ในสาชาวิชาการตลาด เราได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมทางด้านการตลาดดิจิตอล เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักศึกษาที่มีความสนใจและอยากจะพัฒนาตัวเองทางด้านนี้อย่างจริงจัง
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources