กฎหมายในฐานะเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งในประเทศไทยศึกษาเฉพาะกรณีเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่พุทธศักราช 2544 ถึง พุทธศักราช 2556

Published date
2556
Resource type
Publisher
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
ว.พ. อ543ก 2556
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
163 น. ; 30 ซม.
Other title(s)
Laws for conflict management in Thailand: a case study on political conflict between B.E. 2544-2556
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Master of Laws
Degree level
Masters
Degree discipline
กฎหมายธุรกิจ
Degree department
School of Law
Degree grantor
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Abstract
Table of contents
Description
วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556.
บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources
Collections