คุณศิริชัย ลาภมหานนท์

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
3 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (July-September 2001), 19-21
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
หลักการสำคัญที่ใช้ในการทำงานอย่างแรกของผมก็คือ ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ไม่อยู่นิ่งเฉย หมั่นคิด ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและเป็นผู้นำทางความคิด ต้องทำงานเป็นทีม บริหารงานด้วยใจที่เป็นกลางและยุติธรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จทำงานหนักและเป็นแบบอย่างที่ดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources