คุณชัยเชษฐ ธารามาศ

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
2 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (October-December 2001), 40-41
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
การเลือกเข้ามาทำงานในธุรกิจ IT ถือเป็น Natural Choice เพราะเรียน Business Computer หนังสือทุกเล่มมี Case Study จากบริษัท IBM มาจนกระทั่งเรารู้สึกคุ้นเคยกับบริษัท IBM จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ถึงทุกวันนี้ ที่เลือกเรียนที่ ABAC เพราะคิดว่าตัวเองถนัดภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจำได้ว่าเรียนพิเศษอยู่วิชาเดียวคือ ภาษาอังกฤษ ทุกวันนี้ได้ใช้ภาษาอังกฤษสมใจ และเหตุที่เลือกเรียน Business Computer จำได้ว่าเลือกเพราะแนวโน้มตลาดในขณะนั้นธุรกิจ IT เป็นธุรกิจที่มีลู่ทางสดใส ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองชอบอะไร แต่ทุกวันนี้ก็ได้ใช้ความรู้ในสายที่เรียนมาอย่างเต็มที่ แต่ถ้าให้กลับไปเลือกคณะใหม่คงจะเรียน Marketing หรือ Management เพราะได้ใช้ในการทำงานจริงมากเช่นเดียวกัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources