ธนุตรา แซ่ลิ้ม

Published date
2002
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (January-March 2002), 33
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
หน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันคือ การดูแลด้านการตลาดสำหรับสินค้าปลาทูน่าแช่แข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คิดว่ามีผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ เพราะการจับจ่ายของผู้บริโภคจะน้อยลง ความต้องการสินค้าก็น้อยลงตามไปด้วย ในขณะที่ต้นทุนการผลิตนับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันเชื่อว่าธุรกิจนี้ยังมีโอกาสเติบโตต่อไปในอนาคต
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources