ชนัตร (สุเทพ) เลาหะวัฒนะ

Published date
2002
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (April-June 2002), 31
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผมเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกเห็นความเจริญเติบโตที่มาจากศูนย์ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่น่าชื่นชมและเป็นองค์กรตัวอย่างของประเทศ ABAC มีการบริหารจัดการที่ทันสมัยโปร่งใสมากที่สุด ทำให้มีศักยภาพสูงมาก จากการที่เป็นศิษย์เก่า ABAC ที่ต้องอาศัย ACC เป็นสถานที่เรียนได้เห็นการพัฒนาจนเติบโตมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเราพูดกันได้ถึงขนาดว่าเป็นศิลป-นวัตกรรมสถาน เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนกว่าสถาบันของรัฐอื่นๆ ทั้งหลาย เป็นการผสมผสานของการศึกษาและการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาอย่างถาวร มีการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนการศึกษาที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติ ได้รับทราบว่ามีสถาบันการศึกษาต่างชาติจำนวนมากมาขอศึกษาแนวทางการจัดการ ปรัชญาและวัฒนธรรมทางการพัฒนาของ ABAC เป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างยิ่งการพัฒนาคนนั้นไม่ใช่เพียงว่าเรียนจบจากห้องสี่เหลี่ยมออกมาจบแล้วรับปริญญามาหนึ่งฉบับเท่านั้น ABAC มีเรื่องราวประกอบสำคัญหลายหลากประการที่ช่วยจรรโลงประกอบรวมกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ บุคลิกภาพ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของศิษย์อย่างสมดุล
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources