ชำนาญ เมธปรีชากุล

Published date
2002
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (April-June 2002), 38
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ABAC นั้น ผมคิดว่าเพราะเศรษฐกิจที่หดตัวลงทำให้จำเป็นต้องศึกษามากขึ้น การศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จึงมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ก็ทำให้นักศึกษาหรือคนที่ต้องการจะเรียนต่อมีทางเลือกมากขึ้น ABAC ควรมีการเพิ่มความรู้ในเชิงปฏิบัติหรือฉายภาพความจริงที่ต้องเผชิญหลังจบการศึกษาเพื่อจะได้เตรียมตัวปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1-2 ปีล่วงหน้าก่อนจบการศึกษา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources