ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมนักศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-05-23
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมนักศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ในหัวข้อ “The Human Equation : Investing in Youth for a Sustainable Future” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources