สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562

Published date
2562-08-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
36 ภาพ
Other title(s)
Change
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “Change” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีเป็นประธาน ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “AU at the 50th Year of its Existence.” พร้อมด้วยภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources