งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปี 2562

Published date
2562-04-09
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
54 ภาพ
Other title(s)
งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วันสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
งานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 งานประเพณีดังกล่าวมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป นิทรรศการและสรงน้ำพระพุทธรูป การแสดงของนักศึกษา การประกวดและมอบรางวัลแต่งกายชุดไทย นุ่งโจงกระเบนแบบไทย สไบงาม ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ศาลาจตุรมุขไพจิตร และบริเวณ พลาซ่า อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources