รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  ซิป้า เปิดตัวโครงการ Angel in the city จุดประกายผู้ประกอบการรายใหม่ด้านซอฟแวร์ และแอพพลิเคชั่นไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)

  ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานซิป้า เปิดตัวโครงการ Angel in the City จุดประกายผู้ประกอบการรายใหม่ด้านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค
 • Thumbnail

  'ซิป้า' ร่วมวงจุดพลุสตาร์ตอัพ กำจัดจุดอ่อน 'นักพัฒนาไทย' 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2013)

  ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานซิป้า เปิดตัวโครงการ Angel in the City จุดประกายผู้ประกอบการรายใหม่ด้านซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค
 • Thumbnail

  สนับสนุนวิจัยไทย 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)

  ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับมอบรางวัล IBM Faculty Awards มูลค่า 240,000 บาท จาก เจษฎา ไกรสิงขร กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เพื่่อสนับสนุนการพัฒนาค้นคว้าวิจัยในมหาวิทยาลัย
 • Thumbnail

  การแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2012)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 •