รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  True Smart University & Assumption University 

  Assumption University. Vincent Mary School of Science and Technology (2019-06-11)
 • Thumbnail

  AU Annual Faculty Seminar 2019 

  Assumption University. Vincent Mary School of Science and Technology; Assumption University. Office of Human Resources Management (2019-08-01)
 • Thumbnail

  งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12-23)
 • Thumbnail

  The 1999 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC’ 99) 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12-16)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Networking Academy Program Seminar มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-11-23)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-07-01)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งานศิษย์เก่าบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Telnet Science # 3 : Home Coming) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-02-13)
 • Thumbnail

  ประชุมนานาชาติ International Conference on Intelligent Technologies (IN Tech ‘2000) 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-12-13)
 • Thumbnail

  สัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง การดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-10-12)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Soft Computing and Fuzzy Logic 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-08-03)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-07-13)
 • Thumbnail

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2543-02-23)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-03-24)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Networking for the future by CISCO Networking Academy 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-03-21)
 • Thumbnail

  งาน Faculty Get Together 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-02-24)
 • Thumbnail

  งาน Major guidance and pins ceremony’ 2001 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2544-01-18)
 • Thumbnail

  Atom Games # 12 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-03-20)
 • Thumbnail

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2545-02-16)
 • Thumbnail

  งานเปิดโครงการความร่วมมือในการสอนมัลติมีเดียกับบริษัท Aptech 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546-06-26)
 • View more