รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  AU Communication Arts Press Conference 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2015-09-08)
 • Thumbnail

  Advertising Workshop Showcase 2014 Exhibition 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2015-05-08)
 • Thumbnail

  AU Students Promote Thai Elephants Research & Conservation 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2015-04-18)
 • Thumbnail

  Creative Performance of Communication Arts Students 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2015-03-31)
 • Thumbnail

  Performance Communication Exhibition 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2015-02-19)
 • Thumbnail

  Ripbellion: “Break the Cocoon” Exhibition 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2016-11-14)
 • Thumbnail

  Advertising Workshop Showcase 2015: Adtastic 4 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2016-05-13)
 • Thumbnail

  CA Meetting 2016 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2016-04-05)
 • Thumbnail

  AU Annual Stage Play 2016 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts; Assumption University. School of Music (2016-03-30)
 • Thumbnail

  AUCA Camp 2016 

  Assumption University. Albert Laurence School of Communication Arts (2016-03-24)
 • Thumbnail

  งานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2542 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-11-25)
 • Thumbnail

  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เข้าพบอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์; มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ (2542-10-28)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Master Brain 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-06-14)
 • Thumbnail

  นิทรรศการนิเทศวิทยานิพนธ์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-06-07)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Idea Avenue ของนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา (2542-04-02)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นิทรรศการ Thesis Exhibition คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา (2543-04-10)
 • Thumbnail

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2543-02-24)
 • View more