Now showing items 1108-1127 of 1445

  Subject
  พิธีลงนามความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [26]
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสถาปนาตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีอวยพรฉลองศาสนนามประจำตัวภราดา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ [18]
  พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร [1]
  พิธีเปิด 7-eleven -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Au Mall วิทยาเขตบางนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe de Bresil -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe Sain Martin -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดTrue Coffee -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [1]
  พิธีเปิดที่ทำการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ถนนบางนา-ตราด กม.26) [1]
  พิธีเปิดธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดธนาคารวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดภาคการศึกษาแรก ณ วิทยาเขตบางนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดมุมความรู้ตลาดทุน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]